Home / Languages / Zulu / Sunnah of Musaafaha – Zulu

Sunnah of Musaafaha – Zulu

AmaSulumane amabili ahlangana ngemuva kwezinyanga ezimbili noma ezintathu zokuvalwa. Injabulo yangempela. imizwelo iyaqhuma. isifiso sokuxhawulana asinakuphikwa. Ngendlela efudumele yeSunnah. njengoba kwakwenza amaSahaba (R.A). Umzuzwana onjani! umzuzu lapho, uma kuhlukana lezo zandla, u‐Allah Ta’ala ejabule kakhulu, Uyabaxolela, enze izono zabo ziwe njengamaqabunga esihlahla.

Lesi isikhathi esichaza ikholwa leqiniso. Akufanele alahle ngamabomu iSunnah kaNabi (ukuthula makube kuye) wakhe amthandayo, ayithanda kangaka.

Akukho okuzomphoqa ukuthi ashiye indlela kaNabi.
Ukushayisana ngezindololwane, noma ngezibhakela okungubuwula, ngeke kuthathe isikhundla sokuxhawulana okuyiSunnah.

akukhona ukuba ngumthandi kaNabi ukulingisa indlela yabangakholwayo.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا صَافَحَ أَخَاهُ تَحَاتَّتْ خَطَايَاهُمَا كَمَا يَتَحَاتُّ وَرَقُ الشَّجَرِ

1. U‐Abu Huraira ubike ukuthi; Isithunywa sika-Allah (ukuthula makube kuso) sathi, “Impela, lapho iSulumane lixhawula umfowabo, izono zabo bobabili ziyachitheka njengokuchitheka kwamaqabunga esihlahleni.
Umthombo: Musnad al‐Bazzar 8335, al‐Targheeb 3:433

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا

2. U‐Al‐Bara ‘ibn’ Azib (R.A) ubike ukuthi: Isithunywa sika Allah (ukuthula makube kuso) sathi, “Awekho amaSulumane amabili ahlangana futhi axhawulane kepha u‐Allah uwaxolela ngaphambi kokuba ahlukane.
Umthombo: Sunan al‐Tirmid 2727

عَنْ أَنَسٍ: قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَلَاقَوْا تَصَافَحُوا، وَإِذَا قَدِمُوا مِنْ سَفَرٍ تَعَانَقُوا

3. U‐Anas (radiallahu anhu) abalandeli  bakaNabi (ukuthula makube kuye) behlangana, babexhawulana. Uma bebuya ohambweni, babegaxana.
Umthombo: Al‐Mu’jam al‐Awsat 97, Al‐Targheeb 3: 433

Sinefa elicebile okufanele sililandele. Kufanele ngezenzo zethu sidlulisele phambili.
Ukukhetha kwethu namuhla kunganquma ukuthi yini esiyidlulisela esizukulwaneni esilandelayo. Ngabe sizokwethula umkhuba wobufokazi ezimpilweni zethu? noma sizoshiya ifa leSunnah esizukulwaneni esizayo.
Sinethuba lokuvuselela iSunnah.

Ithuba lokuhlangana noMphathi wethu ohlonishwayo (ukuthula makube kuye) futhi sikwazi ukumemezela ukuthi sibambelele kwiSunnah, lapho bonke abasizungezile bebheka iSunnah Yakhe njengento enobungozi.
Sengathi u‐Allah angasihlonipha ngokuzimisela ukubambelela ngokuqinile kwiSunnah kaNabi Wakhe Othandekayo (ukuthula makube kuye).

Enable Notifications    OK No thanks